img
Bluesea sáng tạo giá trị cuộc sống

Quy định mới về hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền theo Thông tư 78

Vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ. Trong đó, có quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với Cơ quan thuế.

1. Điểm mới trong Thông tư 78 về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Về nguyên tắc: Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 11, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Về đối tượng áp dụng: Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã là: Doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh.

Cụ thể, các đối tượng này bao gồm cả các trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác.

Về nội dungHóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế bao gồm các nội dung dưới đây:

- Tên, địa chỉ và mã số thuế người bán

- Thông tin của người mua: mã số định danh cá nhân hoặc mã số thuế nếu người mua yêu cầu

- Thông tin về hàng hóa, dịch vụ: Tên, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Nếu tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì phải ghi rõ giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT và tổng tiền thanh toán có thuế GTGT.

- Thời điểm lập hóa đơn

- Mã của cơ quan thuế

Mã của cơ quan thuế sẽ được cấp tự động theo dải ký tự cho từng cơ sở kinh doanh khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế và đảm bảo không bị trùng lặp.

hoa-don-dien-tu

Hướng dẫn với hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền.

2. Giai đoạn triển khai hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

Thông tư 78/2021/TT-BTC đã hướng dẫn chi tiết cách thức triển khai hóa đơn điện tử theo Luật quản lý thuế số 38/2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Theo đó, Bộ tài chính chỉ đạo cục thuế lập kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử theo 2 giai đoạn như sau:

  • Giai đoạn 1: Từ 11/2021 - 3/2022: Triển khai tại 6 tỉnh thành phố là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định.
  • Giai đoạn 2: Từ 4/2022 - 7/2022: Triển khai ở các tỉnh thành còn lại.

Ngoài ra, để tiến hành có hiệu quả ngay từ giai đoạn 1, ngày 25/10 vừa qua, Tổng cục thuế đã khánh thành Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử tại 7 điểm cầu nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời các vấn đề có thể xảy ra.

Đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc đánh giá hồ sơ đề nghị ký hợp đồng của các tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử. Theo đó, sẽ có 9 tổ chức được thông báo để thực hiện kết nối kỹ thuật và kiểm thử đợt 1 từ 30/10 - 4/11. 

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất!

đối tác chiến lược

hổ trợ trực tuyến