img
Bluesea sáng tạo giá trị cuộc sống

Hạch toán hóa đơn đầu ra bỏ sót năm trước cần lưu ý gì?

Không ít các đơn vị doanh nghiệp bỏ sót hóa đơn đầu ra năm trước chưa hạch toán. Trong trường hợp hạch toán hóa đơn đầu ra bỏ sót năm trước doanh nghiệp cần lưu ý gì để đảm bảo kê khai thuế đúng quy định.

Hạch toán hóa đơn đầu ra bỏ sót năm trước
Hạch toán hóa đơn đầu ra bỏ sót năm trước.

1. Hạch toán hóa đơn đầu ra bỏ sót năm trước làm số tiền nộp thuế thay đổi

Hóa đơn đầu ra là hóa đơn bán hàng và thường là hóa đơn giá trị gia tăng. Hạch toán hóa đơn đầu ra bỏ sót năm trước là hóa đơn giá trị gia tăng dẫn đến việc thay đổi số tiền nộp thuế (biến động tăng).

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, Điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, Điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.”

Theo quy định này, kế toán buộc phải khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế nhằm đảm bảo khai chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp đủ số thuế theo quy định của Pháp luật về kê khai thuế. Mặt khác, tránh việc khi cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác kiểm tra thanh tra phát hiện dẫn đến bị phạt gây thiệt hại cho doanh nghiệp, đơn vị.

2. Lưu ý khi hạch toán hóa đơn đầu ra bỏ sót năm trước

Khi hạch toán hóa đơn đầu ra bỏ sót năm trước cần lưu ý xử lý kê khai thuế theo quy định. Căn cứ theo 4943/TCT-KK ban hành ngày 23/11/2015 - Hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế, kế toán khi hạch toán hóa đơn đầu ra bỏ sót năm trước lưu ý như sau:

  • Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, Điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.
  • Nộp hồ sơ khai bổ sung cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo;
  • Nộp trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
Khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Ví dụ:

Tháng 04/2022 người nộp thuế phát hiện hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh tháng 12/2021 chưa kê khai. Theo đó kế toán khi hạch toán hóa đơn đầu ra bỏ sót năm trước lưu ý nộp nộp hồ sơ khai bổ sung, Điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 12/2021 theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ bổ sung vào tháng 4/2022.
Hồ sơ kê khai bổ sung cụ thể gồm có:

  • Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
  • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);
  • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Trong trường hợp kế toán không thực hiện kê khai bổ sung theo quy định nếu bị phát hiện doanh nghiệp, đơn vị sẽ bị xử phạt. Mức xử phạt là 20% số tiền thuế khai thiếu, hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn so với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, ngoài việc bị xử phạt 20% số tiền thuế khai thiếu, hoặc số tiền được hoàn cao hơn quy định, doanh nghiệp/ đơn vị sẽ phải nộp đủ số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Trên đây là một vài lưu ý khi hạch toán hóa đơn đầu ra bỏ sót năm trước dẫn đến làm sai lệch số tiền thuế phải nộp. Doanh nghiệp, đơn vị lưu ý bổ sung hồ sơ khai thuế để tránh các rủi ro về tài chính.

Nguồn Internet

Để được tư vấn hóa đơn điện tử VNPT và nhận báo giá hóa đơn điện tử VNPT miễn phí, chi tiết cụ thể, Quý Khách có thể liên hệ

VNPT VinaPhone - BAN KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP

- Địa chỉ: Số 216 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

- Chi nhánh HCM: Số 42, Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

- Hotline: 0912 136 446 - Email: vthuyen@evnpt.vn

đối tác chiến lược

hổ trợ trực tuyến