img
Bluesea sáng tạo giá trị cuộc sống
Vì đâu việc triển khai Hóa đơn điện tử vẫn chưa thực sự hiệu quả

Vì đâu việc triển khai Hóa đơn điện tử vẫn chưa thực sự hiệu quả

Mặc dù đã đưa ra nhiều kế hoạch và tạo điều kiện để các doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử, song kết quả nhận được vẫn chưa thực sự hiệu quả.

Bảo hiểm y tế quyết định triển khai Hóa đơn điện tử

Bảo hiểm y tế quyết định triển khai Hóa đơn điện tử

BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn hướng dẫn BHXH tỉnh cách triển khai và sử dụng Hóa đơn điện tử.

Những hạn chế khi triển khai Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Những hạn chế khi triển khai Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Việc triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực được đánh giá là một trong những cải cách mạnh mẽ của ngành Thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

đối tác chiến lược

hổ trợ trực tuyến