img
Bluesea sáng tạo giá trị cuộc sống

Những hạn chế khi triển khai Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Như đã biết việc sử dụng hóa đơn điện tử xác thực là một xu thế tất yếu, một sự thay đổi cần thiết giúp các doanh nghiệp có thể hội nhập toàn diện, sâu rộng trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Tuy nhiên, việc triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực vẫn gặp phải một số khó khăn:

Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Hóa đơn điện tử có mã xác thực

  • Chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết các nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
  • Thiếu quy định trường hợp nào bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực; trách nhiệm sử dụng, bảo quản chứng từ, chữ ký số
  • Việc triển khai trên diện rộng cũng là vấn đề cần cân nhắc, vì với sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, cộng với mức độ tinh vi của các chiêu trò trốn thuế, nếu trình độ của cán bộ thuế cũng như cơ sở vật chất của ngành thuế không thay đổi thì có thể sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát quản lý hóa đơn.
  • Hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực chưa xây dựng mẫu hóa đơn áp dụng cho lĩnh vực thương mại (mẫu hóa đơn thương mại)…

Do vậy, để khắc phục những hạn chế bất cập và nâng cao việc quản lý hóa đơn điện tử, việc mở rộng triển khai hóa đơn điện tử cần thực hiện từng bước. Theo đó, cần hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng quy định rõ các đối tượng được phép sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực. Cùng với đó là quy định điều kiện sử dụng và quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, cần xây dựng hệ thống cơ sở pháp lý đồng bộ về các tiêu chuẩn cấu trúc kết nối thông tin và trách nhiệm cung cấp thông tin của từng bộ, ngành, tổ chức có liên quan đến cơ quan thuế.

Đặc biệt, trước tình trạng phát triển của các hacker tấn công thị trường mạng rất cần hoàn thiện các quy định về bảo mật thông tin khi thực hiện các giao dịch điện tử, gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Có như vậy, các doanh nghiệp mới “nhiệt tình” với việc khi triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực cũng như nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tránh thất thu thuế.

đối tác chiến lược

hổ trợ trực tuyến